Participatie

Bedankt voor het meedenken!

Informeren en meedenken

Wij vinden het belangrijk om de omgeving mee te nemen in het proces. In 2022 en 2023 stond het ontwikkelen van een stedenbouwkundig plan centraal. Dit plan is een concretere uitwerking van de gebiedsvisie.

Participatie, hoe deden wij dat?
Informeren: wij informeerden omwonenden en andere belanghebbenden over belangrijke mijlpalen in het proces.
Meedenken: wij haalden uw ideeën en adviezen op, zodat het een echt Wijchens plan wordt, dat dankzij de inbreng van inwoners breed gedragen is.

Online ideeënbus

Tot en met woensdag 18 mei 2022 heeft u uw ideeën voor de nieuwe woonwijk via een online ideeënbus kunnen indienen. Inmiddels is de ideeënbus gesloten. Wij bedanken alle inzenders voor hun waardevolle ideeën. Wij hebben deze ideeën op dinsdag 24 mei 2022, tijdens de eerste bijeenkomst van de participatiegroep, besproken.

Participatiegroep

Negentien mensen hebben zich aangemeld om met ons mee te denken in een participatiegroep. Deze participatiegroep heeft op drie momenten in het proces meegedacht over de planvorming:

Eerste bijeenkomst, op dinsdag 24 mei 2022: wij haalden op een creatieve en laagdrempelige manier input op over de belangrijkste aandachtspunten en uitdagingen voor het stedenbouwkundig plan. Hoe ziet de ideale Wijchense woonwijk eruit?
Tweede bijeenkomst, op dinsdag 5 juli 2022: aan de hand van opdrachten en gesprekken hebben wij keuzes aan de participatiegroep voorgelegd. Hoe geven we invulling aan bepaalde belangrijke thema’s?
Derde bijeenkomst, op dinsdag 31 januari 2023: stedenbouwkundig adviesbureau Buro Waalbrug liet zien wat er is gedaan met alle opgehaalde informatie en resultaten van onderzoeken.

Van de participatiegroep bijeenkomsten zijn verslagen gemaakt. Deze zijn toegevoegd aan het plan en het ontwerp waar de gemeenteraad uiteindelijk een besluit over neemt. Op deze website leest u bij 'Nieuws' meer over de bijeenkomsten met de participatiegroep. U kunt daar ook de verslagen van de bijeenkomsten downloaden.

Keukentafelgesprekken

In de tweede bijeenkomst met de participatiegroep, op dinsdag 5 juli, ontstond het plan om keukentafelgesprekken met direct omwonenden van het gebied te plannen. De keukentafelgesprekken zijn in september en oktober 2022 gevoerd. Er is afgesproken om met elkaar in gesprek te blijven.

Nieuwbouw Wijchen-West is een samenwerking tussen:

Gemeente Wijchen
Jansen Bouwontwikkeling B.V.
Wijchen-West B.V.
VOF Wychen-West