Planning

Nieuwbouw Wijchen-West

Ontwikkelen stedenbouwkundig plan

In de Structuurvisie Wijchen 2009 is Wijchen-West aangewezen als uitbreidingslocatie voor woningbouw. De gemeenteraad van Wijchen heeft vervolgens op 25 juni 2020 besloten om de locatie Wijchen-West in ontwikkeling te nemen. Hiervoor is in mei 2021 een gebiedsvisie en ontwikkelstrategie vastgesteld door de gemeenteraad. Hiermee is de stap gezet naar het opstellen van een stedenbouwkundig plan met participatie als belangrijk onderdeel.

Het stedenbouwkundig plan en beeldambitieplan voor Wijchen-West zijn verder uitgewerkt en er hebben de nodige onderzoeken plaatsgevonden. Op dinsdag 26 september 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders het Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig Plan (VOSP) goedgekeurd.

Bekijk het VOSP

Dit kunt u verwachten

Het VOSP gaat voor goedkeuring naar de gemeenteraad. Zij neemt op 26 oktober 2023 haar besluit. Ook wordt de bestemmingsplanprocedure opgestart. Het is de verwachting dat het bestemmingsplan begin december 2023 in procedure gaat. Op dat moment wordt een inloopavond georganiseerd om inzicht te geven in het ontwerpbestemmingsplan en de bestemmingsplanprocedure. Verloopt alles volgens plan, dan wordt het bestemmingsplan waarschijnlijk begin 2024 definitief. Nadat de omgevingsvergunning onherroepelijk is en na het bouwrijp maken, naar verwachting begin 2024, kan worden gestart met de bouw van de eerste woningen. De bouw van de woningen en de aanleg van de buitenruimte zal van 2024 tot 2032 gefaseerd plaatsvinden.

Informatie over het verkoopproces

Op het moment dat het bestemmingsplan wordt vastgesteld, starten de verkoopvoorbereidingen voor de eerste fase. Daarna wordt duidelijk welke woningen en/of appartementen de eerste fase in verkoop en/of verhuur gaan. Vervolgens worden de eerste woningbeelden gedeeld en wordt er meer informatie gegeven over het verkoopproces. Op een later moment volgt er informatie over de woningtypes, waaronder de indicatieve verkoopprijzen. Pas bij de start van de verkoop worden de verkooprijzen van de woningen bekend gemaakt. Via de website en de nieuwsbrief houden wij u over de verkoop op de hoogte.

Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Heeft u interesse in de nieuwbouw van Wijchen-West? Meld u aan voor de nieuwsbrief! U wordt dan over de ontwikkelingen op de hoogte gehouden.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Nieuwbouw Wijchen-West is een samenwerking tussen:

Gemeente Wijchen
Jansen Bouwontwikkeling B.V.
Wijchen-West B.V.
VOF Wychen-West