Veelgestelde vragen

Vragen en antwoorden Nieuwbouw Wijchen-West

September 2022

Veelgestelde vragen

Ik wil straks graag in Wijchen-West wonen. Waar kan ik me inschrijven voor een woning?
U kunt zich straks voor de woningen van Wijchen-West inschrijven via projectontwikkelaars, makelaars, woningcorporaties, maar niet via de gemeente. Als u zich op deze website inschrijft dan houden wij u op de hoogte!

Wanneer kan ik me inschrijven voor deze woningen?
U kunt zich nu nog niet inschrijven voor een woning, daarvoor is het nog te vroeg. Als de woningontwerpen klaar zijn en richting verkoop of verhuur gaan, laten de projectontwikkelaars, makelaars en woningbouwcorporaties dit weten. Bijvoorbeeld via verkoopborden, kranten, internet en Funda.

Ik wil in aanmerking komen voor een sociale huurwoning in Wijchen-West. Hoe pak ik dat aan?
U schrijft u tijdig in bij Entree (www.entree.nu).

Wanneer worden de eerste woningen opgeleverd?
Dat hangt af van een aantal zaken. Onder andere of er voldoende draagvlak in de Wijchense samenleving is voor het plan en het bouwtempo van de projectontwikkelaars.

Ik heb vragen over dit project. Waar kan ik die stellen?
U kunt uw vragen stellen via e-mail info@nieuwbouw-wijchenwest.nl of telefonisch via het centrale nummer van de gemeente 088 432 7000 (vraag dan naar de heer Tolkamp of de heer Man).

Wie zijn de ontwikkelende grondeigenaren in het gebied?
- Jansen Bouwontwikkeling B.V.
- N.V. Niba
- VOF Wychen-West (bestaande uit: Witte Steen Ontwikkelaars B.V/ Whitel Holding B.V., KlokGrondexploitatie B.V., V.G.H. Azie B.V.)
De gemeente is grondeigenaar, maar ontwikkelt niet. De ontwikkelaars en de gemeente hebben afgesproken samen te werken in dit plan.

Wanneer start de bouw?
Wij streven naar 2024. Dat is een positieve planning. We moeten op veel onderwerpen nog onderzoek doen met verschillende partijen. In 2022 en 2023 werken we het stedenbouwkundig ontwerp uit. Dit ontwerp gebruiken we voor het maken van een bouwplanning.

Hoe laat starten de partijen met bouwen? Kunnen wij geluidshinder verwachten?
Informatie over de bouw komt later. In de weken voor de start van de bouw informeren wij u daar over.

Blijven de doorgangswegen (Westerdreef, Ravensteinseweg, Drutenseweg) bereikbaar?
Als de ontwerpen klaar zijn onderzoeken we of er werkzaamheden aan de doorgangswegen nodig zijn. We proberen natuurlijk altijd te zorgen voor een goede bereikbaarheid. We informeren u over andere routes als dat nodig is.

Kan ik gebruik blijven maken van het fietspad De Beemd langs het spoor tijdens de bouw? Zo nee, welke route maken jullie geschikt voor de jeugd die naar school fietst?
Bestaande wegen houden we tijdens de bouw zoveel mogelijk in stand. Naast het doorgaande fietsverkeer is De Beemd ook belangrijk voor de toegang van de volkstuinen en de hondenvereniging. Als het nodig is om De Beemd tijdelijk af te sluiten komt er een andere route. Deze geven wij aan moet borden.

Komt er een gezondheidscentrum?
Er is geen gezondheidscentrum opgenomen in het bouwplan. Het is de bedoeling dat nieuwe wijkbewoners gebruik gaan maken van gezondheidscentra die er nu al zijn.

Is er ruimte om een praktijk te starten in de wijk?
Het is de bedoeling dat nieuwe wijkbewoners gebruik gaan maken van praktijken die er nu al zijn.

Waar komt de honden uitlaatplaats als de oude weg gaat?
Als het definitieve ontwerp klaar is weten we of de honden uitlaatplaats een nieuwe plek nodig heeft. Als dat zo is, krijgt de honden uitlaatplaats een nieuwe plek. We informeren u hierover als de nieuwe plek bekend is.

Waar blijft de hondensportvereniging als het veldje aan De Beemd verdwijnt?
Als de plek, die de hondensportvereniging nu gebruikt, nodig is voor het project, bekijken we (in overleg met de vereniging) of er een nieuwe plek voor de vereniging gevonden kan worden.

Waar gaan de volkstuintjes naar toe als de volkstuintjes aan De Beemd verdwijnen?
Als de grond van de volkstuintjes nodig is voor het project, bekijken we (in overleg met de vereniging) of er een nieuwe plek voor de volkstuintjes gevonden kan worden.


- Staat uw vraag er niet bij? Stuur dan een e-mail naar info@nieuwbouw-wijchenwest.nl -

Nieuwbouw Wijchen-West is een samenwerking tussen:

Gemeente Wijchen
N.V. Niba
Jansen Bouwontwikkeling B.V.
VOF Wychen-West