Wijchen-West

1.300 nieuwe woningen

Woningen voor diverse doelgroepen

Er komen in Wijchen-West 1.300 nieuwe woningen en appartementen voor starters, senioren, gezinnen en kleine huishoudens. Een groot deel van deze woningen valt in het betaalbare segment. In 2022 en 2023 wordt het stedenbouwkundig plan uitgewerkt, waarmee de plannen steeds concreter worden ingevuld. Lees er hieronder meer over. Over de start van de verkoop van de woningen is op dit moment nog niets te zeggen. Het streven is om in het vierde kwartaal van 2025 te starten met de bouw.

Lees meer over de planning

Locatie

Het nieuwbouwproject bevindt zich aan de westzijde van Wijchen. Het gebied wordt aan de westelijke zijde begrensd door de provinciale weg N845, aan de noordzijde door de Hernenseweg, aan de oostzijde door de Randweg Noord/Westerdreef en aan de zuidzijde door de Ravensteinseweg.

Wijchen-West bestaat straks uit twee wijken: een noordelijk deel boven het spoor en een zuidelijk deel onder het spoor. Het noordelijk deel krijgt de naam ‘De Groene Geest’. Het zuidelijk deel gaat ‘De Vormers’ heten. Deze namen zijn aangedragen door inwoners en verwijzen naar historische veldnamen.

Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig Plan

Op dinsdag 26 september 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders het Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig Plan (VOSP) goedgekeurd. In het VOSP zijn de hoofdstructuur en de woonvelden van nieuwbouwplan Wijchen-West vastgelegd. Het plan is daardoor richtinggevend voor de latere uitvoering in deelplannen. In het plan is globaal te zien welke ruimte openbaar wordt (zoals wegen, groenvoorzieningen en watergangen) en welke ruimte woongebied wordt. Het definitieve ontwerp kan er straks qua indeling van de openbare ruimte en de ingetekende woningen nog iets anders uitzien, maar de verdeling tussen de hoofdstructuur en de woonvelden blijft hetzelfde.

Op 26 oktober 2023 is het VOSP ook door de gemeenteraad goedgekeurd. Met dit akkoord kunnen de partijen verder met de uitwerking van de plannen voor de bouw van de woningen. De volgende stap is het ontwerpbestemmingsplan. Dat is op donderdag 21 december 2023 in procedure gebracht.

Bekijk het VOSP

Onderwerpen in het VOSP

Het VOSP beschrijft de volgende onderwerpen:
- Wonen
Het complete plan van 1.300 woningen en appartementen wordt verdeeld over zes woonvelden. Elk woonveld heeft een eigen sfeer en verschilt in aantal en typologie.
- Mobiliteit
Binnen Wijchen-West krijgen fietsers en voetgangers ruim baan, er wordt ook gekeken hoe het autoverkeer zijn weg vindt en waar parkeerplaatsen komen.
- Water
Bestaande en nieuwe watergangen krijgen natuurvriendelijke oevers. Wadi’s en en watergangen bergen het hemelwater. Een brug en duikers zorgen ervoor dat paden en wegen het water kruisen.
- Groen
De natuur krijgt een belangrijke plek bij de ontwikkeling van Wijchen-West. Denk hierbij aan het aanplanten van nieuwe bomen en planten, maar ook aan vliegroutes voor vleermuizen, natuurvriendelijke oevers, bosschages voor eekhoorns en marters, nestkasten voor vogels en vleermuizen en wandel- en struinpaden voor de mens.

Download het VOSP

Meer informatie

Wij vinden het belangrijk om u bij het proces te betrekken. Op deze website kunt u de plannen en vervolgstappen blijven volgen.

Heeft u een vraag? Bekijk de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Stuur dan een e-mail naar info@nieuwbouwwijchenwest.nl .

Ga naar de veelgestelde vragen

Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Heeft u interesse in deze nieuwbouwwijk van Wijchen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief. U wordt dan over de ontwikkelingen op de hoogte gehouden.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Nieuwbouw Wijchen-West is een samenwerking tussen:

Gemeente Wijchen
Jansen Bouwontwikkeling B.V.
Wijchen-West B.V.
VOF Wychen-West