Wijchen-West

1.300 nieuwe woningen

Woningen voor diverse doelgroepen

Er komen in Wijchen-West 1.300 nieuwe woningen voor starters, senioren, gezinnen en kleine huishoudens. Een groot deel van de woningen valt in het betaalbare segment. In 2022 en 2023 wordt het stedenbouwkundig plan uitgewerkt, waarmee de plannen steeds concreter worden ingevuld.

Bekijk hier de gebiedsvisie en ontwikkelstrategie Wijchen-West, die de gemeenteraad in mei 2021 vaststelde.

Bekijk de gebiedsvisie

Locatie

Het nieuwbouwproject bevindt zich aan de westzijde van Wijchen. Het gebied wordt aan de westelijke zijde begrensd door de provinciale weg N845, aan de noordzijde door de Hernenseweg, aan de oostzijde door de Randweg Noord/Westerdreef en aan de zuidzijde door de Ravensteinseweg.

Wijchen-West bestaat straks uit twee wijken: een noordelijk deel boven het spoor en een zuidelijk deel onder het spoor. Het noordelijk deel krijgt de naam ‘De Groene Geest’. Het zuidelijk deel gaat ‘De Vormers’ heten. Deze namen zijn aangedragen door inwoners en verwijzen naar historische veldnamen.

Planning

In de Structuurvisie Wijchen 2009 is Wijchen-West aangewezen als uitbreidingslocatie voor woningbouw. De gemeenteraad van Wijchen heeft vervolgens op 25 juni 2020 besloten om de locatie Wijchen-West in ontwikkeling te nemen. Hiervoor is in mei 2021 een ontwikkelstrategie en gebiedsvisie vastgesteld door de gemeenteraad. Hiermee is de stap gezet naar het opstellen van een stedenbouwkundig plan. Participatie van de omgeving is daar een belangrijk onderdeel van. Over de start van de verkoop van de woningen is op dit moment nog niets te zeggen. Het streven is om in 2024 te starten met de bouw.

Lees meer over participatie

Meer informatie

Wij vinden het belangrijk om u bij het proces te betrekken. Op deze website kunt u de plannen en vervolgstappen blijven volgen.

Heeft u een vraag? Bekijk de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Stuur dan een e-mail naar info@nieuwbouwwijchenwest.nl .

Ga naar de veelgestelde vragen

Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Heeft u interesse in deze nieuwbouwwijk van Wijchen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief. U wordt dan over de ontwikkelingen op de hoogte gehouden.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Nieuwbouw Wijchen-West is een samenwerking tussen:

Gemeente Wijchen
N.V. Niba
Jansen Bouwontwikkeling B.V.
VOF Wychen-West