Planning

Nieuwbouw Wijchen-West

Ontwikkelen stedenbouwkundig plan

In de Structuurvisie Wijchen 2009 is Wijchen-West aangewezen als uitbreidingslocatie voor woningbouw. De gemeenteraad van Wijchen heeft vervolgens op 25 juni 2020 besloten om de locatie Wijchen-West in ontwikkeling te nemen. Hiervoor is in mei 2021 een gebiedsvisie en ontwikkelstrategie vastgesteld door de gemeenteraad. Hiermee is de stap gezet naar het opstellen van een stedenbouwkundig plan met participatie als belangrijk onderdeel.

Het stedenbouwkundig plan en beeldambitieplan voor Wijchen-West zijn verder uitgewerkt en er hebben de nodige onderzoeken plaatsgevonden. Op dinsdag 26 september 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders het Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig Plan (VOSP) goedgekeurd. Het VOSP is hierna voor goedkeuring naar de gemeenteraad gegaan. Zij heeft het plan op 26 oktober 2023 vastgesteld.

Bekijk het VOSP

Dit kunt u verwachten

Het bestemmingsplan is op donderdag 21 december 2023 in procedure gegaan. Vervolgens vond in het Huis van de gemeente Wijchen de informatiebijeenkomst van nieuwbouwplan Wijchen-West plaats. Tijdens de inloopavond werd inzicht gegeven in het ontwerpbestemmingsplan en de bestemmingsplanprocedure.
Verloopt de bestemmingsplanprocedure volgens plan, dan wordt het bestemmingsplan waarschijnlijk in de tweede helft van 2024 vastgesteld. Nadat de omgevingsvergunning onherroepelijk is en na het bouwrijp maken, naar verwachting in het vierde kwartaal van 2024, kan in 2025 worden gestart met de bouw van de eerste woningen. De bouw van de woningen en de aanleg van de buitenruimte zal van 2025 tot 2032 gefaseerd plaatsvinden.

Informatie over het verkoopproces

Op het moment dat het bestemmingsplan wordt vastgesteld, starten de verkoopvoorbereidingen voor de eerste fase. Daarna wordt duidelijk welke woningen en/of appartementen de eerste fase in verkoop en/of verhuur gaan. Vervolgens worden de eerste woningbeelden gedeeld en wordt er meer informatie gegeven over het verkoopproces. Op een later moment volgt er informatie over de woningtypes, waaronder de indicatieve verkoopprijzen. Pas bij de start van de verkoop worden de verkooprijzen van de woningen bekend gemaakt. Via de website en de nieuwsbrief houden wij u over de verkoop op de hoogte.

Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Heeft u interesse in de nieuwbouw van Wijchen-West? Meld u aan voor de nieuwsbrief! U wordt dan over de ontwikkelingen op de hoogte gehouden.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Nieuwbouw Wijchen-West is een samenwerking tussen:

Gemeente Wijchen
Jansen Bouwontwikkeling B.V.
Wijchen-West B.V.
VOF Wychen-West