Veelgestelde vragen

Vragen en antwoorden Nieuwbouw Wijchen-West

Februari 2023

Veelgestelde vragen

ALGEMEEN

Wie zijn de ontwikkelende grondeigenaren in het gebied?
- Jansen Bouwontwikkeling B.V.
- Wijchen-West B.V. (bestaande uit N.V. Niba en Cornelis Huygens Real Estate B.V.)
- VOF Wychen-West (bestaande uit: Witte Steen Ontwikkelaars B.V/ Whitel Holding B.V., KlokGrondexploitatie B.V., V.G.H. Azie B.V.)
De gemeente is grondeigenaar, maar ontwikkelt geen woningen. De ontwikkelaars en de gemeente hebben afgesproken samen te werken in dit plan.

Ik heb vragen over dit project. Waar kan ik die stellen?
U kunt uw vragen per e-mail stellen via info@nieuwbouw-wijchenwest.nl.

VERKOOP/VERHUUR

Ik wil straks graag in Wijchen-West wonen. Waar kan ik me inschrijven voor een woning?
U kunt zich straks voor de woningen van Wijchen-West inschrijven via projectontwikkelaars, makelaars, woningcorporaties, maar niet via de gemeente. Als u zich op deze website inschrijft dan houden wij u op de hoogte!

Wanneer kan ik me inschrijven voor deze woningen?
U kunt zich nu nog niet inschrijven voor een woning, daarvoor is het nog te vroeg. Als de woningontwerpen klaar zijn en richting verkoop of verhuur gaan, communiceren wij dat via deze website.

Ik wil in aanmerking komen voor een sociale huurwoning in Wijchen-West. Hoe pak ik dat aan?
U schrijft u tijdig in bij Entree (www.entree.nu).

Zijn de koopwoningen straks ook geschikt voor starters?
55% van de woningen valt in de betaalbare sector. Hieronder vallen sociale huurwoningen, huurhuizen voor mensen met een middeninkomen en koopwoningen. Voor koopwoningen hanteren we de NHG-grens van 2022, dat betekent dat deze maximaal € 355.000,- mogen kosten. De NHG-grens is inmiddels verhoogd naar € 405.000,-, maar wij hebben besloten om de grens van 2022 aan te houden.

PLANNING

Wanneer start de bouw?
Wij hopen in 2024 te kunnen starten met de bouw. Dat is een positieve planning. Wij moeten op veel onderwerpen nog onderzoek doen met verschillende partijen. In 2023 werken wij het stedenbouwkundig ontwerp verder uit en starten we met het bestemmingsplan. De bouw van de woningen en de aanleg van de buitenruimte zal vervolgens van 2024 tot 2032 gefaseerd plaatsvinden. Het verwachte moment van opleveren van de eerste woningen is nu nog niet bekend. De voorlopige planning vindt u hier.

Het is een grote wijk. Waar beginnen jullie met bouwen?
Wij hebben nog niet bepaald waar we beginnen. Zodra dit duidelijk is, communiceren wij dat via de nieuwsbrief en deze website.

VERKEER

Komt er een station (met transferium) in het plangebied van Wijchen-West?
De komst van een station aan de westzijde van Wijchen is nog steeds onzeker. Mocht dit station er komen, komt het in elk geval niet binnen het plangebied van de nieuwe wijk Wijchen-West.

Blijven de doorgangswegen (Westerdreef, Ravensteinseweg, Drutenseweg) bereikbaar?
Als de ontwerpen klaar zijn onderzoeken we of er werkzaamheden aan de doorgangswegen nodig zijn. We proberen natuurlijk altijd te zorgen voor een goede bereikbaarheid. We informeren u over andere routes als dat nodig is.

Kan ik gebruik blijven maken van het fietspad De Beemd langs het spoor tijdens de bouw? Zo nee, welke route maken jullie geschikt voor de jeugd die naar school fietst?
Bestaande wegen houden we tijdens de bouw zoveel mogelijk in stand. Naast het doorgaande fietsverkeer is De Beemd ook belangrijk voor de toegang van de volkstuinen en de hondenvereniging. Als het nodig is om De Beemd tijdelijk af te sluiten komt er een andere route. Deze geven wij aan met borden.

OVERIGE VRAGEN

Komt er hoogbouw in Wijchen-West?
Er komt gestapelde bouw in de nieuwe wijk. Zo kunnen wij meer woningen realiseren zonder dat het ten koste gaat van een groene woonomgeving. Dit sluit ook aan bij de behoefte onder woningzoekers. Wij weten nog niet precies waar welke woningen komen, dat moet nog verder worden uitgewerkt. Bij hogere woongebouwen gaan we niet uit van een harde (maximale) hoogtegrens. Wij kijken wat passend en mogelijk is om een goede en gevarieerde wijk te realiseren.

Waar komt de honden uitlaatplaats als de oude weg gaat?
Als het definitieve ontwerp klaar is weten we of de honden uitlaatplaats een nieuwe plek nodig heeft. Als dat zo is, krijgt de honden uitlaatplaats een nieuwe plek. We informeren u hierover als de nieuwe plek bekend is.

Waar blijft de hondensportvereniging als het veldje aan De Beemd verdwijnt?
Dat is niet bekend. De vereniging zoekt een nieuwe plek. De gemeente denkt hierin mee.

Waar gaan de volkstuintjes naar toe als de volkstuintjes aan De Beemd verdwijnen?
Dat is niet bekend. De vereniging zoekt een nieuwe plek. De gemeente denkt hierin mee.

Komt er een gezondheidscentrum?
Er is geen gezondheidscentrum opgenomen in het bouwplan. Het is de bedoeling dat nieuwe wijkbewoners gebruik gaan maken van gezondheidscentra die er nu al zijn.

Komt er een basisschool?
Ja, wij verwachten dat, voor een nieuwbouwwijk van deze grootte, na de eerste jaren de behoefte aan een basisschool zal ontstaan. Wij reserveren daarom ruimte voor een school. Deze komt in het deel ten noorden van het spoor: de Groene Geest.

Hoe laat starten de partijen met bouwen? Kunnen wij geluidshinder verwachten?
Informatie over de bouw komt later. In de weken voor de start van de bouw informeren wij u daar over.

Er gaat veel natuur verloren om ruimte te maken voor woningen. Hoe wordt dit gecompenseerd?
De onderzoeken voor natuurcompensatie lopen nog. Hier kunnen wij pas op een later moment antwoord op geven.


- Heeft u een andere vraag? Stuur dan een e-mail naar info@nieuwbouw-wijchenwest.nl -

Nieuwbouw Wijchen-West is een samenwerking tussen:

Gemeente Wijchen
Jansen Bouwontwikkeling B.V.
Wijchen-West B.V.
VOF Wychen-West